Phạm, Vĩnh Hùng, Văn Hiếu Nguyễn, và Phước Bảo Quân Nguyễn. 2024. “Đánh Giá kết Quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng Cao tần ở bệnh nhân Ung Thư phổi không Tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Hai):64-71. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.284.