Nguyễn, Hải An, Đình Hùng Trần, và Tuấn Hưng Ngô. 2024. “Báo cáo lâm sàng Ca bỏng Hô hấp mức độ nặng, ngạt khói”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Tư):91-95. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.285.