Đỗ, Văn Tú, và Văn Phùng Nguyễn. 2024. “Kết Quả Nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu Cho vạt Da Cơ dưới móng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Hai):31-39. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.305.