Phạm, Văn Trung, và Văn Tuấn Lê. 2024. “Kết Quả tạo hình khuyết ngón Tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Hai):40-46. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.306.