Ngô, Ngọc Tỉnh, Đức Hạnh Nguyễn, Thanh Xuân Nguyễn, Xuân Nhân Lê, và Văn Quốc Huy Huỳnh. 2024. “Sử dụng vạt Sau Tai để Phẫu thuật Che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành Tai (Những trường hợp lâm sàng)”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Hai):95-102. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.307.