Nguyễn, Ngọc Tuấn. 2024. “Tổng Quan các phương pháp điều trị rụng tóc Do nội tiết tố”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Tư):69-90. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.315.