Trần, Đình Hùng, và Như Lâm Nguyễn. 2022. “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết Quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng Có biến chứng ARDS”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Ba):18-25. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2022.97.