Nguyễn, N. L. và Ngô, T. H. (2022) “Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 7-12. doi: 10.54804/yhthvb.2.2022.122.