Nguyễn, N. T., Lê, Q. C. và Nguyễn, T. B. (2022) “Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 13-22. doi: 10.54804/yhthvb.2.2022.123.