Đặng, T. Q., Tống, Đức M. và Trần, K. C. (2022) “Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 23-29. doi: 10.54804/yhthvb.2.2022.124.