Nguyễn, N. T., Lê, Q. C., Bùi, T. B. V. và Đặng, V. Điệp (2022) “Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 36-44. doi: 10.54804/yhthvb.2.2022.126.