Võ, V. H. và Nguyễn, V. Q. (2022) “Cập nhật về thuyên tắc phổi”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 80-86. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133 (Truy cập: 29Tháng Sáu2022).