Lê, H. T. (2022) “Ketamine: Bằng chứng và sử dụng hiện nay”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 87-95. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/134 (Truy cập: 29Tháng Sáu2022).