Nguyễn, N. T., Lê, Q. C. và Nguyễn, T. L. (2023) “Histopathological changes of experimental burns in rabbits treated with Berberine nano gel”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (6), tr 32-42. doi: 10.54804/yhthvb.6.2022.184.