Trần, Q. H., Trương, T. T. H. và Nguyễn, T. H. (2023) “Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (01/2021 - 03/2022)”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 7–21. doi: 10.54804/yhthvb.1.2023.212.