Trần, Đ. H. và Hoàng, V. V. (2023) “Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 22–29. doi: 10.54804/yhthvb.1.2023.213.