Vũ, Q. V., Trần, V. A., Khổng, H. N., Tống, T. H., Hoàng, T. T. và Đỗ, T. Q. (2023) “Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 30-37. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/214 (Truy cập: 2Tháng Sáu2023).