Trương, T. T. H., Nguyễn, T. M. H. và Hoàng, M. H. (2023) “Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021)”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 38–53. doi: 10.54804/yhthvb.1.2023.215.