Trương, T. T. H., Nguyễn, T. M. H. và Hoàng, M. H. (2023) “Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021)”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 45-60. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/215 (Truy cập: 2Tháng Sáu2023).