Trần, T. T. H., Nguyễn, T. H. G., Nguyễn, T. T., Trần, N. P. A. và Nguyễn, H. H. (2023) “Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 61-66. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/216 (Truy cập: 2Tháng Sáu2023).