Phan , T. D. và Nguyễn, V. T. (2023) “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 73–85. doi: 10.54804/yhthvb.1.2023.219.