Phan , T. D. và Nguyễn, V. T. (2023) “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 80-92. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219 (Truy cập: 2Tháng Sáu2023).