Nguyễn, T. V. và Nguyễn, Q. Đ. (2023) “Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 86–103. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220 (Truy cập: 14 Tháng Tư 2024).