Nguyễn, H. S. và c.s. (2023) “Thực trạng trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 7–12. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.244.