Ngô, T. H., Nguyễn, N. L., Nguyễn, H. A., Trần, Đình H., Trần, T. D. H. và Nguyễn, T. M. H. (2023) “Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 13-19. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.245.