Tống, T. H., Đỗ, T. Q. và Vũ, Q. V. (2023) “Kết quả bước đầu sử dụng vạt tự do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ tay sau bỏng điện cao thể”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 20–27. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.246.