Vũ, Q. K., Hoàng, T. T., Vũ, Q. V., Trần, V. A., Đỗ, T. Q. và Hoàng, T. H. (2023) “Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 39-45. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.248.