Vũ, Q. K. và c.s. (2023) “Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 39–45. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.248.