Đỗ, T. Q., Tống, T. H. và Vũ, Q. V. (2023) “Kết quả bước đầu sử dụng vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu ‘mỏng’ trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn tay.”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 46-54. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.249.