Nguyễn, T. L., Ngô, M. Đức, Lê, Q. C. và Nguyễn, T. H. (2023) “Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 62-70. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.251.