Nguyễn, T. L. và c.s. (2023) “Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 62–70. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.251.