Nguyễn, T. T. H. và Nguyễn, T. M. H. (2023) “Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 71-79. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.252.