Nguyễn, T. H., Lương, Đình T. và Nguyễn, H. T. (2023) “Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 95-104. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.254.