Hoàng, V. V., Trần, T. D. H. và Trương, T. T. (2023) “Điều trị thành công bệnh nhân bỏng acid chromic có biến chứng tổn thương thận cấp”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 105-113. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.255.