Vũ, Đ. H. H. và c.s. (2024) “Kết quả điều trị khuyết tổ chức phần mềm bằng ghép da dày toàn lớp lấy từ nếp lằn bẹn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 25–29. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.256.