Uông, T. T. và c.s. (2023) “Đánh giá kết quả tạo hình sẹo co kéo bàn ngón tay di chứng bỏng ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (5), tr 29–37. doi: 10.54804/yhthvb.5.2023.261.