Nguyễn, H. S. và c.s. (2023) “Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (5), tr 55–63. doi: 10.54804/yhthvb.5.2023.263.