Võ, V. H. và c.s. (2023) “Gây mê trên bệnh nhi có sẹo dính gây hẹp miệng sau bỏng hóa chất”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (5), tr 107–113. doi: 10.54804/yhthvb.5.2023.269.