Phùng, C. S. và c.s. (2024) “Đánh giá hiệu quả điều trị của băng che phủ vết thương biovb membrane trên vết thương bỏng nông do nhiệt ở trẻ em tại Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 7–17. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.280.