Phan, Q. A. và c.s. (2024) “Đánh giá thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn dinh dưỡng và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 47–55. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.281.