Phan, A. và c.s. (2024) “Ứng dụng hút áp lực âm điều trị bỏng và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 96–101. doi: 10.54804/yhthvb.2.2024.282.