Nguyễn, N. T. (2024) “Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan)”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 80–94. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.283.