Phạm, V. H., Nguyễn, V. H. và Nguyễn, P. B. Q. (2024) “Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 64–71. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.284.