Nguyễn, H. A., Trần, Đ. H. và Ngô , T. H. (2024) “Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 91–95. doi: 10.54804/yhthvb.2.2024.285.