Đỗ, V. T. và Nguyễn, V. P. (2024) “Kết quả nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu cho vạt da cơ dưới móng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 31–39. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.305.