Phạm, V. T. và Lê, V. T. (2024) “Kết quả tạo hình khuyết ngón tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 40–46. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.306.