Ngô, N. T. và c.s. (2024) “Sử dụng vạt sau tai để Phẫu thuật che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành tai (Những trường hợp lâm sàng)”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 95–102. doi: 10.54804/yhthvb.1.2024.307.