Phạm, M. Q. và c.s. (2024) “Đặc điểm hình thái vi thể và hóa mô miễn dịch tại vết thương mạn tính điều trị huyết tương giàu tiểu cầu tự thân”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 18–26. doi: 10.54804/yhthvb.2.2024.309.