Nguyễn, M. D., Võ, T. T. và Nguyễn, T. Đ. (2024) “Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 27–37. doi: 10.54804/yhthvb.2.2024.312.