Phan, T. D., Nguyễn, T. P. và Chu, T. H. (2024) “Đánh giá kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 38–56. doi: 10.54804/yhthvb.2.2024.314.