Nguyễn, N. T. (2024) “Tổng quan các phương pháp điều trị rụng tóc do nội tiết tố”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 69–90. doi: 10.54804/yhthvb.2.2024.315.