Phan, T. D. và c.s. (2024) “Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (2), tr 102–108. doi: 10.54804/yhthvb.2.2024.316.