Nguyễn, N. T. (2022) “Tổng quan mô hình nghiên cứu vết thương thực nghiệm và phương pháp đánh giá quá trình liền vết thương. Phần II: Các phương pháp đánh giá quá trình liền vết thương”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (1), tr 7-17. doi: 10.54804/yhthvb.1.2022.96.