[1]
T. H. Ngô và N. L. Nguyễn, “Vai trò tiên lượng của nồng độ Lactate và kiềm dư máu động mạch tại thời điểm vào viện sau bỏng”, yhthvb, số p.h 1, tr 49-55, tháng 3 2022.